header link

Infolinka: +421 908 715 689

Dezinfekcia priestorov a vzduchotechniky

Základné kritéria na výber vhodnej dezinfekcie sú prísne a často sa ich kombinácia vzájomne vylučuje. Nájsť dokonalú dezinfekciu je takmer nemožné, ale je možné priblížiť sa k dokonalosti skutočne veľmi blízko.

Dezinfekcia vzduchotechniky a komponentov

Využívame moderné technológie na aplikáciu účinných dezinfekčných látok do VZT zariadení a komponentov pri zapnutom alebo vypnutom stave alebo aj dlhodobé aplikácie v pracovnom zaťažení. VZT zariadenia tak zostávajú hygienický čisté, výmenníky sú podstatne menej zanášane, znižuje sa kontaminácia zo vzduchotechnicky a významne sa eliminuje vznik syndrómu chorých budov.

Obráťte sa na nás a vytvoríme vám bezpečné prostredie s vysokým hygienickým štandardom.

Naše dezinfekčné látky musia spĺňať nasledovné kritéria:
Dlhodobo overené na trhu s veľkým množstvom testov, referencií a publikácií
Netoxické pre ľudí, zvieratá, potraviny
Certifikované EPA- ekologický odbúrateľné, neškodlivé životnému prostrediu
Širokospektrálny záber na mikroorganizmy a bez akejkoľvek známej rezistencie
Možnosť opakovanej, alebo neustálej aplikácie bez nutnosti striedania účinnej látky
Všetky certifikáty a registrácie
Neporušujú povrchy, nespôsobujú koróziu, nepoškodia elektronické a optické zariadenia
Aplikovateľné našimi technológiami aerosolom, hmlou, namáčaním, sprejovaním, umývaním

Individuálny program CareOfAir®. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

Bezkontaktná dezinfekcia priestorov, prístrojov a zariadení

Zlatým štandardom pre udržanie hygienickej bezpečnosti sa za posledné roky stala bezkontaktná dezinfekcia. Začalo to rozmachom germicídnych UV lámp až po plynové, aerosolové, neskôr hmlové vyvíjače. Najbližšie k dokonalej dezinfekcii je práve metóda zahmlievania. Jemná, vznášajúca hmla sa dostáva na všetky povrchy, ale predovšetkým na doteraz neprístupné (zásuvky, spodné steny stolov, mriežky, vnútro prístrojov a technológií a podobne). Hmla takto vytvorí predpoklady na to, aby sa dezinfekčný roztok efektívne postaral o zneškodnenie všetkých mikroorganizmov v aplikovanej zóne. Súčasně sa v priestore ponechá celá technológia a zariadenia a tým sa zvýši dezinfekčná účinnosť. Samotný priestor už nepredstavuje zdroj kontaminácie. Takto sa vylúči obrovské množstvo potencionálnych kontaminantov.

Pre komplexný pohľad na kontamináciu, hygienický štandard, posúdenie vplyvov činností a technológii vieme profesionálne vypracovať odporúčania a pomôcť ich efektívne zaviesť do praxe.

Individuálny program CareOfAir®. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.