header link

Infolinka: +421 908 715 689

Riešenia proti nozokomiálnym nákazám

Odhaduje sa, že sa v nemocnici infikuje nemocničnými nákazami od 5 do 30 % liečených pacientov. Toto číslo je alarmujúce z pohľadu princípu nemocničnej liečby, ale aj z pohľadu enormných nákladov na následnú liečbu takto infikovaných ľudí. WHO opisuje priemerné ekonomické náklady na liečbu jedného infikovaného pacienta na úrovni od 5 do 25 tisíc eur. Keď si uvedomíme, že by sa priemerne nakazilo len okolo 15 % ľudí, náklady na liečbu v jednej nemocnici predstavujú státisíce až milióny eur ročne.


Ponúkame produkty a služby, ktoré výrazne eliminujú výskyt a šírenie nozokomiálnych nákaz:
technické poradenstvo, inovácie, možnosti
metrológia, validácie kvalifikácie a dokumentácia
energetický filter manažment
kvalifikovaná výmena filtrov, kompletná služba
regulácia vzduchotechniky a čistých priestorov
monitoring parametrov
vzdialený monitoring parametrov
dezinfekcia VZT a priestorov
výstavba a údržba čistých priestorov
dodávka všetkých filtrov
dodávka dezinfekcie
dodávka produktov
vzdelávanie