header link

Infolinka: +421 908 715 689

Servisné služby a filter manažment

Kvalifikované výmeny absolútnych filtrov a predfiltrov na kľúč

Pre dôslednú výmenu absolútnych filtrov sme absolvovali niekoľko školení a vychádzame z nespočetných skúseností. Využívame spoľahlivé metódy od ,,bag in bag´´ nekontaminujúcich systémov cez kalibrované momentové kľúče a metrologické pomôcky, až po DOP testy integrity a tesnosti absolútnych filtrov. Zabezpečíme súčasnú dezinfekciu VZT komponentov a aj celých čistých priestorov. Zohľadňujeme pri tom aspekty správnej regulácie a požiadaviek zákazníka.

Individuálny program CareOfAir®. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

Diaľkové monitorovanie kritických celkov

Zariadenia a technológie na dlhodobý monitoring meraných parametrov čistých priestorov, alebo iných priestorov a technológii, kde je potrebný záznam kritických parametrov.

Individuálny program CareOfAir®. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

Energetické výpočty a poradenstvo v oblasti filtrácie vzduchu

Nie je filter ako filter a to platí aj o energetickom zaťažení. Filter tvorí mechanickú prekážku pretekajúcemu vzduchu. Odpor vzduchu ovplyvňuje filtračná plocha, vyššia hustota filtračného materiálu, schopnostu filtračnej médie prepúšťať vzduch, celková záchytná kapacita filtračnej médie, ale i možnosť postupného zapĺňania vrstvy filtračnej médie. Dôležité sú tiež konštrukčné a aerodynamické prvky filtrov, ale i podporné konštrukčné a funkčné systémy postupného a úplného rovnomerného zanášania filtračnej plochy po dobu životnosti. Filtre sa na základe daných parametrov, pri zachovaní 100% garantovanej filtračnej schopnosti delia po testoch prestížnej testovacej organizácie EUROVENT do energetických tried. Rozdiel v spotrebe elektrickej energie je veľmi výrazný v rôznych prevedeniach filtrov.

Využívame vstupné parametre zákazníka a výpočtové softvérové riešenia na vytvorenie presných modelov energetického zaťaženia filtrami v rôznych prevedeniach. Filtre dokážeme dlhodobo testovať spolu s našimi partnerskými laboratóriami. Úspory pri uplatnení kvalitného filter manažmentu sú skutočne rádovo od 20 do 40 %. Výpočet úplnej nákladovosti pri použití rôznych značiek a typov filtrov a uplatnenie energetického plánu zásadne zvyšujú vašu konkurencieschopnosť. Zásadným a výstupným parametrom je enviromentálne zaťažovanie a nadväznosti na normy ako ISO 14001, ISO 9001 a iné.


Individuálny program CareOfAir®. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.